GÜNÜMÜZ EDEBİYATSIZLIĞINA KARŞI

SANAL EDEBİYAT

AL KLAVYEYİ PARÇALA!!!

EDEBİYAT SINIRSIZDIR

Ana Sayfa


 AKIMLAR

KLASİZM    ROMANTİZM    REALİZM (Gerçekçilik)    PARNASİZM
DOĞALCILIK (Natüralizm)    SEMBOLİZM (Simgecilik)    İDEALİZM
GELECEKÇİLİK (Fütürizm)   DADAİZM     GERÇEKÜSTÜCÜLÜK (Sürrealizm)    HARFÇİLİK (Letrizm)    VAROLUŞÇULUK (Egzistansiyalizm)    KİŞİSELCİLİK

BİZDE AKIMLAR

DİVAN EDEBİYATINDAKİ DURUM    HALK YAZIN AKIMI - YUNUS EMRE
TANZİMAT    GERÇEKÇİLİK    EDEBİYAT-I CEDİDE    FECR-İ ATİ
GENÇ KALEMLER VE TÜRKÇÜLÜK   MİLLİ EDEBİYAT AKIMI    HECENİN BAŞ ŞAİRİ    MEMLEKETÇİ EDEBİYAT    TOPLUMCU-GERÇEKÇİ ÇİZGİ   GARİP ŞİİR AKIMI
İKİNCİ YENİ    KÖYE YÖNELİŞ DÖNEMİ

EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ

A  B    D  E  F  G  H    K  L M    P  R    T  V

AYIN ŞAİRİ: AZİZ NESİN
Bugün 1 ziyaretçi (42 klik) kişi burdaydı!