GÜNÜMÜZ EDEBİYATSIZLIĞINA KARŞI

SANAL EDEBİYAT

AL KLAVYEYİ PARÇALA!!!

EDEBİYAT SINIRSIZDIR

divan siirleri

 • Ahmed Paşa
 • Bakî
 • Bağdadlı Ruhî
 • Dehhânî
 • Enderûnlu Vâsıf
 • Esrâr Dede
 • Fuzûlî
 • Hayâlî
 • Hayretî
 • Kadı Burhâneddin
 • Keçecizâde İzzet Molla
 • Mevlana
 • Muhibbî (Kanuni)
 • Nâbî
 • Nâilî-î Kâdim
 • Necatî
 • Nedîm
 • Nef’î
 • Nesîmî
 • Neşâtî
 • Şeyh Gâlib
 • Şeyhî
 • Şeyhülislâm Yahyâ
 • Yahyâ Bey
 • Zâtî
 • TÜRKÜ

  Zülfündedir benim baht-ı siyahım
  Sende kaldı gece gündüz nigâhım
  İncitirmiş meğer ki seni âhım
  Seni sevdim odur benim günahım

  Aşkını saklarım gönlümde nihan
  Gizlice gizlice ağlarım heman
  El gibi cefadan söylemem figan
  Seni sevdim odur benim günahım

  Müptelayım senin ahu gözüne
  Bakıp bakıp ah ederim yüzüne
  Anladım uymuşsun eller sözüne
  Seni sevdim odur benim günahım

  Keçecizâde İzzet Molla

  Bugün 5 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!