GÜNÜMÜZ EDEBİYATSIZLIĞINA KARŞI

SANAL EDEBİYAT

AL KLAVYEYİ PARÇALA!!!

EDEBİYAT SINIRSIZDIR

agit

  ŞİİR   DESTAN   TÜRK EDEBİYATINDA DESTAN   AĞIT   MESNEVİ   ELEJİ
NESİR (Düz yazı)   ROMAN TÜRLERİ  TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN   ÖYKÜ
TÜRK EDEBİYATINDA ÖYKÜ  MASAL   TİYATRO   DENEME BİYOGRAFİ   MAKALE ELEŞTİRİ ANI  MİZAH 
TÜRK EDEBİYATINDA MİZAH


AĞIT

  • Genellikle bir ölünün ya da acı, üzücü bir olayın ardından söylenen halk türküsü. Ağıtlar, başından acı bir olay geçen ya da ölen kişinin iyiliklerinden, yiğitçe davranışlarından ve yaşamındaki önemli olaylardan söz eder. Belli geleneksel hareketler eşliğinde kendine özgü ölçü ve uyaklarla söylenir.
    Türklerde ağıt geleneği çok eskidir. Anadolu’nun hemen her yerinde söylenir. Ağıtlar yarı anonim folklor ürünleri arasında da sayılabilir. Türkçe’de 7, 8 ve 10 heceli ağıtlar yaygındır. En çok rastlanılanı 8 hecelilerdir. Erkeklerin söylediği ağıtlar varsa da ağıtları daha çok kadınlar söyler. Gösteri bölümüyle tiyatro, söyleniş biçimiyle şiirseldir. Ağıtlar türkü ve destanla yakın ilişki içindedir.

  • Bugün 5 ziyaretçi (79 klik) kişi burdaydı!